Prosjekt Sperrevassdrag 2012

Prosjektet fra 2011 videreføres i 2012 med prosjekt sperrevassdrag i Lakselv-vassdraget i Nordland

 

Elveeierlag – Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland 2012 

Prosjektbeskrivelse vedrørende prosjekt sperrevassdrag i Nordland 

  • Hits: 7143