Prosjekt Sperrevassdrag 2011

I 2011 mottok foreningen informasjon om et prosjekt for kartlegging av fisketyper og mengder som vandret i vassdraget.

I korte trekk søkte foreningen om deltagelse i dette prosjektet som et ledd i en mulig gjenåpning av lakselv vassdraget som ble stengt av fylkesmennen i 2010

Under følger endel informasjon rund dette - informasjon er i PDF filer som kan åpnes ved å klikke på ikonet.

Registreringer av gytelaks i Nordland 2010 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 

Orientering om Fiskefelle i Prosjekt utmark fra Fylke 

  • Hits: 6253