Prosjekt Sperrevassdrag 2013

Prosjektet fra 2011 videreføres i 2013 med prosjekt sperrevassdrag i Lakselv-vassdraget i Nordland

 

Elveeierlag – Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland 2013 

Prosjektbeskrivelse vedrørende prosjekt sperrevassdrag i Nordland 

  • Hits: 5594