Jaktkort 2021

Jaktkort

Det selges jaktkort for jakt på  -  lirype, fjellrype og orrfugl.

Salg av Småvilt jakt kort starter 10.09.2021

 

Link til Inatur som handterer kort salg.

Rypejakt kjøp kort

 

Utskrift E-post

2020 Vestpoll Vassdraget

 Fiske sesong 2020 i Tjønna og Ternvannet

fishjump1

Det kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i perioden 25.06 – 31.08.2020 Sesongkvote 5 laks per fisker.

Dette gjelder for Ternvannet, som er Sone 3. Link til fiskekortet

Det kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i perioden 15.06 – 31.08.2020. Sone 1

 NB! Selve Lakselva  mellom Tjønna og Ternvannet er stengt for fiske i 2020 sesongen, Fylkesvedtak.

 Eksempel på fiske kort for Tjønna

Fiske kort i Tjønna er gratis og vi oppforder alle som fisker i Tjønna å løse  kortet til Kr 0,- Link til fiskekortet

Vi er helt avhengig av fangst rapportering i vassdraget som Kjønna er endel av.

 Sone_kort.png

Utskrift E-post

Småvilt jakt

Til Informasjon 

Nå er ordningen med salg av jakt kort for Småviltjakt på plass igjen.

Beklager at siden har vært nede den siste 8 - 9 dagene men vår leverandør som håndterer dette er gått konkurs. 

Ny leverandør for salg av Småvilt jakt kort er nå på plass 

God jakt :)  -  Link til salg av jaktkort for småvilt jakt er https://www.inatur.no/jakt/

Hilsen WebMaster

Utskrift E-post

Flere artikler …