Prosjekt Sperrevassdrag 2014

Prosjektet fra 2011 videreføres i 2014 med prosjekt sperrevassdrag i Lakselv-vassdraget i Nordland

 

Rapport 2014-01 Sperrevassdrag 

Prosjektbeskrivelse vedrørende prosjekt sperrevassdrag i Nordland 

  • Hits: 6665