VJF Vedtekter

Vestpollen Jæger og Fiskeforening

 

Vedtekter

Området består av gnr. 19 og 20 i vestpoll, Vågan kommune

 Foretakets Navn

Foreningens navn er Vestpollen Jæger og Fiskeforening

 

§1 

 • Foreningen skal arbeide aktivt for å fremme inntresse for småviltjakt, fiske og friluftsliv. Foreningen ser det som et mål å tegne så mange medlemmer som mulig, og vil spesielt konsentrere seg om å få unge friluftsinteresserte i regionen som medlemmer. Foreningen skal ikke være kommersiell det vil si at foreningen leier jakt og fiskerett vederlagsfritt mot at inntekter i forbindelse med salg av kort for fiske og småvilt skal gå i sin helhet til drift og kultivering.

§2

 • Styret skal bestå av 6 medlemmer, med 1 Styreformann (for 2 år), 2 styremedlemmer (for 2 år), 1 kasserer(for 2 år) og 2 varamedlem(for 2 år)Grense beskrivelse:

§3 

 • Halve styre er på valg annen hvert år.

§4 

 • Formann innkaller til styremøte ved behov og minimum 3 ganger i året.

§5

 • Foreningen selger fiskekort og jaktkort i samsvar med avtalen med rettighetshavere.

§6

 • Det skal føres regnskap som revideres av en person uavhengig av styre.

§7

 • Priser på kort for fiske og småviltjakt, samt medlemskontingent fastsettes av styre.

§8

 • Regnskap og rapport skal sendes grunneiere hvert år i henhold til leieavtale.

§9

 • Salg av jakt og fiskekort skal skje ved sentrale steder som bestemmes av styre.

§10

 • Det utstedes et frikort til en grunneier (et stk frikort pr gård nummer)

§11

 • Høyeste myndighet er årsmøtet. Revisjon eller endring av vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet.

 

 • Hits: 41080