2021 Vestpoll Vassdraget

Fiske sesong 2021 etter anadrome fiskearter

Sone 1   Tjønna   frivillig rapportering  Link til fiskekortet
Sone 2    Lakselva    pålagt rapportering  Link til fiskekortet
Sone 3    Ternvannet pålagt rapportering  Link til fiskekortet

fishjump1

Det kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i perioden 

Laks  -  01.07.2021 - 31.07.2021  
Sjøørret  -  01.07.2021 - 31.08.2021  
Sjørøye  -  01.07.2021 - 31.08.2021  
 
Ref Lovdata - FOR-2021-03-15-798Klima- og miljødepartementet
Nordland - Vågan - 179.332Z - Vestpollvassdraget (Vågan) - L:01.07–31.07 - Ø:01.07–31.08 - R:01.07–31.08 - Sesongkvote per fisker: 3 laks.
Totalkvote for vassdraget: 25 laks.
Totalkvote for vassdraget: 50 sjøørret.


Det kan fiskes etter laks i perioden 01.07 – 31.07.2021 
Dette gjelder for hele vassdraget,

Sone 1   Tjønna  -  Link til fiskekortet
Sone 2    Lakselva  -  Link til fiskekortet
Sone 3    Ternvannet  -  Link til fiskekortet

 

Det kan fiskes etter sjøørret og sjørøye i perioden 01.07 – 31.08.2021 Dette gjelder for hele vassdraget,

Sone 1   Tjønna  -  Link til fiskekortet
Sone 2    Lakselva  -  Link til fiskekortet
Sone 3    Ternvannet  -  Link til fiskekortet

 

Sesongkvote

per fisker: 3 laks og 5 sjøørret.

Totalkvote for vassdraget: 25 laks. Totalkvote for vassdraget: 50 sjøørret.

 

Fiske kort

Fiske kort i Tjønna er gratis og vi oppforder alle som fisker i Tjønna å løse  kortet til Kr 0,- Link til fiskekortet

Vi er helt avhengig av fangst rapportering i vassdraget som Kjønna er endel av.

Til informasjon: