Årsmøte 2017

Årsmøte for driftsåret 2017

for

Vestpoll Jæger og Fiskeforening

&

Lakselv-valdet Jaktlag

 

Innkalling til årsmøte Onsdag den 11 April 2018
Møtested: Sildpollneset 45 (Hos Tor Arvid Arntzen)
Innkallingen gjelder driftsåret 2017 for Lakselv-valdet Jaktlag & Vestpollen Jæger og Fiskeforening