2020 Vestpoll Vassdraget

 Fiske sesong 2020 i Tjønna og Ternvannet

fishjump1

Det kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i perioden 25.06 – 31.08.2020 Sesongkvote 5 laks per fisker.

Dette gjelder for Ternvannet, som er Sone 3. Link til fiskekortet

Det kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i perioden 15.06 – 31.08.2020. Sone 1

 NB! Selve Lakselva  mellom Tjønna og Ternvannet er stengt for fiske i 2020 sesongen, Fylkesvedtak.

 Eksempel på fiske kort for Tjønna

Fiske kort i Tjønna er gratis og vi oppforder alle som fisker i Tjønna å løse  kortet til Kr 0,- Link til fiskekortet

Vi er helt avhengig av fangst rapportering i vassdraget som Kjønna er endel av.

 Sone_kort.png