Fiskekort 2015

FISKE I VESTPOLLVASSDRAGET 2015


SALG AV FISKEKORT

Sesongstart (2015) vi alt av fiske kort salg være overført til elektronisk salg hos www.Inatur.no 

Hele vassdraget er åpen for fiske av alle fiskearter 

Hilsen Styre 

Utskrift E-post