Elgjakta 2019

Elgjakta 2019 

I år vil elgjakta gå fra 25.09.2019 t.o.m. 23.12.2019

Småvilt vil være delvis stengt f.o.m. 25 september t.o.m. 31 Oktober 2019 grunnet elgjakt. (Det har vært feil på kjøp av sesong kort - feilen er utbedret nå)

DVS.: - I uke dagene er det åpent for Rypejakt - Lørdager og Søndager vil det være rypejakt være stengt for Rypejakt i perioden over.

Elgjakt vil være i helgene i denne perioden.

NB! Medlemmer av Jaktlaget - logg inn å les info angående elg jakta INFO

 

Elgjakta ble avsluttet ca slutten av Oktober 2019

Elgjakta 2018

Elgjakta 2018 

I år vil elgjakta gå fra 25.09.2018 t.o.m. 23.12.2018

Småvilt vil være delvis stengt f.o.m. 25 september t.o.m. 31 Oktober 2018 grunnet elgjakt. 

DVS.: - I uke dagene er det åpent for Rypejakt - Lørdager og Søndager vil det være rypejakt være stengt for Rypejakt i perioden over.

Elgjakt vil være i helgene i denne perioden.

NB! Medlemmer av Jaktlaget - logg inn å les info angående elg jakta INFO

 

Elgjakta 2017

Elgjakta 2017 er avsluttet 1 desember 2017 

Småvilt vil være delvis stengt f.o.m. 25 september t.o.m. 31 Oktober 2017 grunnet elgjakt. 

DVS.: - I uke dagene er det åpent for Rypejakt - Lørdager og Søndager vil det være rypejakt være stengt for Rypejakt i perioden over.

Elgjakt vil være i helgene i denne perioden.

NB! Medlemmer av Jaktlaget - logg inn å les info angående elg jakta INFO

NB I år vil elgjakta gå fra 25.09.2017 t.o.m. 23.12.2017 ref: kommunalt vedtak for 2017

Informasjon til jegerne 2017

Velkommen til Lakselv-valdet Jaktlag

 Siste oppdatering 16 August 2017

Da har jaktlaget fått tildelingen for 2017 - det ble 2 okser,  1 ku og 1 kalv - se link for Tildelingen 2017

Jaktstart på elg for 2017 er f.o.m. den 25.09. t.o.m. 23.12 for Vågan Kommune - se Kommunalt vedtak link

Ettersøk avtale for jakta 2017 er inngått med Gøril Olufsen - Mobil48234773 Gjelder f.o.m. 25.09.2017 t.o.m. 08.10.2017

Ettersøk avtale for jakta 2017 er inngått med Oddvar Sameien - Mobil97792527 Gjelder f.o.m. 09.10.2017 t.o.m. 23.12.2017

- Fellesmøte for Jaktlaget er første jaktdag Mandag 25 september kl 18:30, oppmøte ved garasjen i Vestpollveien 101 for gjennomgang av jaktområde og fellingstillatelse etc.

Første Jaktdag i år er Lørdag den 30 september 2017 med oppmøte kl: 06:00 ved jakt garasjen i Vestpollveien 101

 

- Alle som er med på jaktlaget i år plikter å møte opp til informasjon og 

Hvis man ikke har anledning -  må man melde fra til Jakt leder (e) 

NB - Inntil årsmøtet har besluttet annet er det de samme jaktledere som for 2015 i 2016 og 2017

Jakt leder er Hans Bjørnstad - Mobil: 99013848

Jakt leder er Gøran Mareliussen - Mobil: 97144255

 Utdrag fra Jakt kalender:

Elg I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt  -->  Nordland fylke: f.o.m. 25.09. t.o.m. 23.12 - 2017 

Kommunalt vedtak for 2017 ang. jakt tid

 

 

Elgjakta 2016

Elgjakta 2016

Småvilt jakt er stengt f.o.m. 25 september t.o.m. 17 Oktober 2016 grunnet elgjakt. 

NB! Medlemmer av Jaktlaget - logg inn å les info angående elg jakta INFO

Elgjakta ble avsluttet den 17 Oktober 2016 

Det er igjen åpnet for småviltjakt fra samme dato

Informasjon til jegerne 2016

Velkommen til Lakselv-valdet Jaktlag

 Siste oppdatering 04 August 2016

Da har jaktlaget fått tildelingen for 2016 - det ble 2 okser,  1 ku og 1 kalv - se link for Tildelingen 2016

Jaktstart på elg for 2016 er f.o.m. den 25.09. t.o.m. 31.10 for Nordland - dette i henhold jaktkalender se link

Ettersøk avtale for jakta 2016 er inngått med Oddvar Sameien i år Mobil97792527 

- Fellesmøte for Jaktlaget er første jaktdag Lørdag 24 september kl 16:00, oppmøte ved garasjen i Vestpollveien 101 for gjennomgang av jaktområde og fellingstillatelse etc.

Første Jaktdag i år er søndag den 25 september 2016 med oppmøte kl: 06:00 ved jakt garasjen i Vestpollveien 101

 

- Alle som er med på jaktlaget i år plikter å møte opp til informasjon og 

Hvis man ikke har anledning -  må man melde fra til Jakt leder (e) 

NB - Inntil årsmøtet har besluttet annet er det de samme jaktledere som for 2015

Jakt leder er Gøran Mareliussen - Mobil: 97144255

Jakt leder er Hans Bjørnstad - Mobil: 99013848

 Utdrag fra Jakt kalender:

Elg I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt  -->  Nordland fylke: f.o.m. 25.09. t.o.m. 31.10 - 2016

 

 

Informasjon til jegerne 2013

Velkommen til Lakselv-valdet Jaktlag

 Siste oppdatering 19 August 2013

Da har jaktlaget fått tildelingen for 2013 - det ble 2 okser og en kalv - se link for Tildelingen 2013

Jaktstart på elg for 2013 er f.o.m. den 25.09. t.o.m. 31.10 for nordland - dette i henhold jaktkalender se link

 

- Det er innkalt til møte Lørdag 14 september til gjennomgang av jaktområde og fellingstillatelse etc.

 

- Alle jegere i jaktlaget vil få tilsendt informasjon pr. epost. 

 

- Alle som skal være med på jaktlaget i år plikter å møte opp til informasjon

Hvis man ikke har anledning -  må man melde fra til Jaktleder 

Det er produsert kart over de aktuelle jaktområder

 

- Søknad om tillatelse om motorisert ferdsel i utmark er sendt vågan kommune innen utgangen av august 2013